##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Birutė Pranevičienė Violeta Vasiliauskienė

Abstract

Straipsnyje analizuojama tėvų teisių ir pareigų švietimo procese įgyvendinimo problematika. Edukologijos moksle pabrėžiama, jog tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą turi įtakos vaikų ugdymo rezultatui. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas pabrėžiamas tiek teisės aktuose, tiek bendrojo ugdymo programose. Taigi straipsnio tikslas yra atskleisti tėvų teises švietimo procese ir jų įgyvendinimo ribas. Tarptautiniuose dokumentuose pabrėžiama tėvų teisė parinkti ugdymą pagal savo įsitikinimus. Straipsnyje taip pat analizuojama galimybės tėvams daryti įtaką ugdymo proceso turiniui ir kitiems švietimo proceso aspektams, turintiems įtakos vaiko fizinei ir psichologinei sveikatai. Prieita išvados, kad egzistuojantis teisinis reguliavimas nesudaro prielaidos tėvams įtakoti ugdymo turinio, mokymosi dalykų sąrašo, moksleivių pasiekimų vertinimo būdų ir formų, privalomų egzaminų ir kitų atsiskaitymų skaičiaus ir laiko, mokymosi krūvio bei mokslo metų trukmės.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles