##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Simona Rimkutė Rasa Dobržinskienė

Abstract

Komunikacinė kompetencija yra svarbi visiems valstybės tarnautojams, ypač policijos pareigūnams. Bet kokiai komunikacinei veiklai būtinas platesnis požiūris į kalbinę kompetenciją. Kalbinės kompetencijos kokybę nulemia ne tik kalbos taisyklingumas (kalbos kultūra siaurąja prasme), bet ir kalbančiojo vidinė kultūra. Žinios, įgūdžiai bei vertybinės orientacijos ir asmeninės savybės yra komponentai, apibūdinantys kompetencijos koncepciją. Atsižvelgiant į minėtuosius aspektus, skiriamas straipsnio tikslas – atskleisti kalbinės policijos pareigūnų kompetencijos ypatumus kitų kompetencijų kontekste. Kalbinė kompetencija atsiskleidžia bendraujant asmenims tarpusavyje. Ji yra glaudžiai susijusi su daugeliu kitų žmogui būdingų bruožų, su profesine patirtimi, įgyta kvalifikacija ir pan. Atsižvelgiant į tai, analizuojama bendravimo samprata, kalbinės kompetencijos sąsajos su kitomis policijos pareigūnams būdingois kompetencijomis, taip pat apžvelgiama kalbinė kompetencija policijos pareigūnų veikloje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles