##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Žaneta Navickienė Edvinas Žuravliovas

Abstract

Įvykio vietos apžiūra – pirminis ir vienas svarbiausių ikiteisminio tyrimo veiksmų, kurio metu ne tik užfiksuojami turintys reikšmę duomenys ir pėdsakai. Tai veiksmas, lemiantis ir tolesnę tiriamo įvykio eigą, neretai ir galutinę bylos sėkmę. Mokslinių ir praktinių tyrimų šiuo klausimu nestokojama, tačiau ikiteisminio tyrimo kokybės užtikrinimas, siekimas pamatuoti ikiteisminio tyrimo efektyvumą ir naujų veiklos formatų diegimas praktikoje dabartiniu metu sudaro svarias prielaidas analizuoti įvykio vietos apžiūros klausimus naujai – ieškant efektyvaus modelio diegimo varianto.Straipsnį sudaro trys tarpusavyje susijusios dalys. Pirmojoje dalyje analizuojama įvykio vietos apžiūros problema teisinio reguliavimo kontekste, įvertinama įvykio vietos apžiūros bei tyrimo takoskyra ir pateikiami siūlymai dėl kai kurių teisinio reguliavimo pokyčių. Antrojoje dalyje pristatoma taktinių rekomendacijų dėl įvykio vietos apžiūros įgyvendinimo situacija ir problematika, taip pat pabrėžiamas tikslingas kriminalistinių taktinių rekomendacijų laikymasis. Trečiojoje dalyje analizuojamas esamas darbo organizavimo formatas ir charakterizuojamas galimas efektyvus veiklos modelis įvertinant proceso stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes (toliau – SSGG), be to įvertinamos subjektų, dirbančių įvykio vietoje, įgaliojimų ir kompetencijų raiškos, pasiūlomos jų veiklos tobulinimo perspektyvos.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles