##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vytautas Isoda

Abstract

Nacionalinio saugumo tyrimuose po Šaltojo karo vyrauja Kopenhagos saugumo studijų mokyklos iškelta sektorinio saugumo samprata, tačiau visuose visuomenės saugumo sektoriuose galima identifikuoti tiek fizinius, tiek idėjinius saugumo objektus. Šiame straipsnyje siekiama į visuomenės, kaip kolektyvinio darinio, saugumo problemą pažvelgti remiantis ontologinio ir fizinio saugumo takoskyra socialinėje teorijoje, kurią išpopuliarino sociologas Anthony Giddensas. Galutinis straipsnio tikslas – išskirti Lietuvos visuomenės ontologinio saugumo kintamuosius; jais straipsnyje įvardijami narystės visuomenėje riboženkliai, kolektyvinis istorijos naratyvas ir santykis su išoriniu pasauliu (diplomatinė pozicija). Netgi labai trumpa šių kintamųjų apžvalga pagrindžia pagrindinį straipsnio teiginį, jog toks socialinis darinys, kaip Lietuvos visuomenė, yra linkęs rizikuoti savo fiziniu išlikimu verčiamas pamatinių ontologinio saugumo imperatyvų.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles