##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Viktorija Juodaitytė Giedrė Paurienė

Abstract

Šiame straipsnyje akcentuojamas policijos pareigūnų profesinės etikos principų laikymasis kasdienėje praktinėje veikloje. Tyrimo esmę sudarė būsimų policijos pareigūnų, atlikusių bent vieną mokomąją̨ praktiką, nuomonė į tai, kaip policijos pareigūnai tarnybos metu laikosi etikos kodekse numatytų principų. Straipsnio tikslas – analizuoti policijos pareigūnų profesinės etikos principų laikymąsi praktinėje veikloje, atskleidžiant jo raišką būsimų policijos pareigūnų nuostatomis. Duomenys tyrimui rinkti naudojant kiekybinio tyrimo metodą – anketavimą, atlikta statistinė duomenų analizė, tyrimo duomenis apdorojant Microsoft Excel 2010 versijos programa. Tyrimo rezultatai rodo, kad aukščiausius įvertinimus surinko atsakingumo principas, t. y. pareigūno asmeninės atsakomybės prisiėmimas už priimtus sprendimus ir informacijos, gautos tarnybos metu, neviešinimas ir neperdavimas kitiems asmenims. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad policijos pareigūnai tarnybos metu nepakankamai laikosi padorumo ir teisingumo principų, uniformos dėvėjimo taisyklių̨, o įvairūs asmens 
faktoriai (lytis, turima profesinė informacija (studijų kursas), artima aplinka) daro reikšmingą įtaką vertinant policijos pareigūnų elgesį pagal etikos principus.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles