Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, Mykolas Romeris University, Lithuania