Feissal, Tengku Mohd Faziharudean Tengku, Malaysia