VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAMS PRIIMTI REIKALINGOS BALSŲ DAUGUMOS APSKAIČIAVIMAS: „PAPRASTOS“ DAUGUMOS KLAUSIMAS

Virginijus Bitė

Santrauka


Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų daugumos taisyklių pažeidimai priskiriami esminiams procedūriniams pažeidimams, dėl kurių patys susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais. Neaiškumų kyla, kai balsų skaičiavimo taisyklė įvardijama sąvokomis „dauguma“ ar „paprasta dauguma“. Šiame straipsnyje siekiama nustatyti, kokie elementai sudaro visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičiavimo taisyklių turinį ir kaip turėtų būti suprantama paprasta balsų dauguma. Tyrimas atskleidė, kad konkretiems visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams priimti reikalingos balsų daugumos nustatymas priklauso nuo numeratoriaus ir bazės, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas numeratorius. Būtent bazės apibrėžimas įgyja lemiamą reikšmę. Numeratorius „paprasta“ („santykinė“) dauguma turėtų būti aiškinamas, kaip reiškiantis didžiausią iš bazę sudarančių grupių. Kai bazė apima tik balsavusių dalyvių balsus, pakanka, kad balsų „už“ yra daugiau negu „prieš“. Jeigu bazė apima visus dalyvavusių dalyvių arba visus išleistų akcijų suteikiamus balsus, tuomet balsų „už“ turėtų būti daugiau tiek už balsų „prieš“, tiek už „susilaikiusių / nebalsavusių“ balsų skaičių. Numeratorius „absoliuti dauguma“ (arba tiesiog „dauguma“) suponuoja didesniąją bazės dalį (t. y. vienu balsu daugiau negu pusė bazę sudarančių balsų). Akcininkai bendrovės įstatuose gali nustatyti ir didesnę daugumą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams priimti, padidindami numeratorių ir (arba) bazę.

Raktiniai žodžiai


balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų skaičiavimo taisyklė, balsų dauguma, paprasta dauguma, santykinė dauguma, absoliuti dauguma, kvalifikuota dauguma.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195