Kai kurios teisės kreiptis į teismą bendrosios sąlygos

Stasys Vėlyvis, Gitana Abromavičienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos kai kurios teisės kreiptis į teismą sąlygos. Svarbi ir reikšminga būtų išsami visų teisės kreiptis į teismą sąlygų analizė, tačiau tai – kitų darbų tema, neįmanoma visų sąlygų aptarti šiame straipsnyje . Autoriai, analizuodami kai kurias teisės kreiptis į teismą sąlygas, remdamiesi įstatymo leidėjo valia, civilinio proceso teisės doktrina, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, atskleidžia kai kurių teisės kreiptis į teismą sąlygų esmę, jų įtaką teisei kreiptis į teismą siekiant teisminės gynybos ir tolimesniam bylos nagrinėjimui. Autoriai bando atsakyti į klausimą, kurias iš Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse 137 straipsnyje išvardytų aplinkybių galima laikyti bendrosiomis teisės kreiptis į teismą sąlygomis, taikomomis ir ieškinio, ir ypatingajai teisenai. Atsakymas į šį, atrodytų, teorinį klausimą turi ne tik teorinės, bet ir didelės praktinės reikšmės, kadangi kreipimasis į teismą pozityvius teisinius padarinius suinteresuotam asmeniui suteikia tik tuo atveju, jei byla iškelta teisėtai – jei teisė kreiptis į teismą įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų.

Raktiniai žodžiai


teisė į teisminę gynybą; teisė kreiptis į teismą; teisės kreiptis į teismą sąlygos; bylų priskirtinumas teismo kompetencijai; išankstinė bylų sprendimo ne teisme tvarka; įsiteisėjęs teismo sprendimas; tapati byla; ginčo teisena; ypatingoji teisena

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195