Lithuanian Immunization Program – Vaccination Coverage Evaluation by the Effectiveness Criteria

Irma Čaplinskienė

Abstract


The article aims at evaluating the implementation of the National Immunization Programme 2009-2013 by assessing the effectiveness in reaching the intermediate targets. The article looks at the trends in the vaccination coverage by diseases that are vaccinated against in accordance with Lithuanian Childhood Vaccination Schedule. Vaccinations given according to the schedule are covered by the National Health Insurance Fund in pursuance of the National Immunization Programme. The effectiveness was assessed by comparing the target indicators to the actual ones. It was found that in 2012 vaccination coverage for all infections was more than 90%, consequently, the target of the National Immunization Programme – “to maintain the coverage among children across the country at levels no less than 90%” – was successfully achieved by the effectiveness criteria. However, it was also noted that in recent years a visible downward trend in overall vaccination coverage has been observed, and the target to increase the scale of immunization against communicable diseases in pursuance of Lithuanian Immunization Schedule up to 97-98% by the year 2010, which was set in the Lithuanian Health Programme, basically has remained unfulfilled. This might have been influenced by anti-vaccine movements that have been gaining momentum in the country and not evidence-based information being disseminated through the mass media.

Keywords


vaccination coverage; immunization coverage; effectiveness

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Country summaries of WHO/UNICEF estimated and official coverage [interaktyvus].

[žiūrėta 2014- 01-03].

wucoveragecountrylist.html>.

Čaplinskas, S.; Lileikytė, A. 2011 metų skiepijimo Lietuvoje apžvalga. Lietuvos akušerija

ir ginekologija. 2013 kovas, tomas XVI, Nr.1.

Dildytė, M. Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimas – imunoprofilaktikos pokyčių

vertinimas. Magistro baigiamasis darbas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012.

Dvilevič, A. Įgyvendinamos Lietuvos nacionalinės imunoprofilaktikos programos

–2013  m. vertinimas. Magistro baigiamasis darbas. Vilnius: Mykolo Romerio

universitetas, 2013.

Global Immunization Visionand Strategy 2006‒2015. World Health Organization.

Geneva. 2005. (WHO/IVB/05.05).

Glatman-Freedman, A.; Nichols, K. The effects of social determinants of immunization

programs. Hum Vaccin Immunotech. 2010, (28): 5731‒5737.

Immunization Profile – Lithuania.World Health Organization [interaktyvus]. [žiūrėta

-01-03. 

profile result.cfm?C=ltu>.

Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. VIII-833 „Dėl Lietuvos

sveikatos programos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 1998, Nr. 64-1842.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr.

V-1183 „Dėl Lietuvos Sveikatos Programos įgyvendinimo tarpinio vertinimo ataskaitos

patvirtinimo“. .

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymas Nr.

V-242 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2009‒2013 metų programos patvirtinimo“.

Valstybės žinios. 2009, Nr. 40-1534.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr.

V-682 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2006‒2008 metų programos patvirtinimo“.

Valstybės žinios. 2006, Nr. 88-3486.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymas

Nr. V-1066 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus“.

Valstybės žinios. 2008, Nr. 1-27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 827 „Dėl strateginio

planavimo metodikos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2002, Nr. 57-2312; 2010 Nr.102-5279.

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas

m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1553. Valstybės žinios.1996, Nr. 104-2363. 11 str.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija. ES struktūrinės paramos vertinimas:

metodinės gairės. Vilnius, 2010.

Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. Lietuvos sveikatos programa:

rezultatai ir išvados, 2011 [interaktyvus]. [žiūrėta 2014- 01-03 ]. .

Razmuvienė D., et al. Skiepijimo apimčių ir nepageidaujamų reakcijų į vakcinas situacijos

apžvalga Lietuvoje 2011 m. [interaktyvus]. [žiūrėta 2014- 01-03]. .

Sveikatos sistemos reformų analizė. Ataskaita [interaktyvus]. [žiūrėta 2014- 01-03].

.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Ataskaitos. 2013 [interaktyvus]. [žiūrėta 2014- 01-

. .

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Sergamumo užkrečiamomis ligomis Lietuvoje 2012

m. apžvalga [interaktyvus]. Vilnius, 2013 [žiūrėta 2014- 01-03].

uploads/downloads/apzvalga_2012.pdf>.
DOI: https://doi.org/10.13165/SPV-14-1-6-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Health Policy and Management" ISSN online 2029-9001 / ISSN print 2029-3569